Thank You - Sango Third Person Singular Pronoun "Lo"?
No 1 2 3 4 5 Yes

3/5★. 𓀠 0