ಧನ್ಯವಾದ - ������������ - Tigrinya Kannada ������������������?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

2.1/5★. 𓀠 10