Mwɛ Wo - snk - Ese-Awɔle Guan Swati?
Daabi 1 2 3 4 5 Yeeye

3/5★. 𓀠 0