Webale - Bariga Taymor - Somali Luganda Dikshonari?
Nedda 1 2 3 4 5 Yye

3.0/5★. 𓀠 21