ಧನ್ಯವಾದ - saddex - Somali Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

3.0/5★. 𓀠 20