Merci - akhris - Somali French Dictionnaire?
Non 1 2 3 4 5 Oui

2.7/5★. 𓀠 27