Merci - hofisi - Shona French Dictionnaire?
Non 1 2 3 4 5 Oui

2.3/5★. 𓀠 8