ధన్యవాదాలు - ryama - Ururimi Telugu నిఘంటువు?
లేదు 1 2 3 4 5 అవును

2.1/5★. 𓀠 19