ಧನ್ಯವಾದ - kudalira - Chewa Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

1.4/5★. 𓀠 5