ధన్యవాదాలు - azafady - Malagasy Telugu నిఘంటువు?
లేదు 1 2 3 4 5 అవును

1.5/5★. 𓀠 4