ಧನ್ಯವಾದ - azafady - Malagasy Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

1.5/5★. 𓀠 4