ధన్యవాదాలు - atkekora - Kalenjin Telugu నిఘంటువు?
లేదు 1 2 3 4 5 అవును

3.6/5★. 𓀠 5