ಧನ್ಯವಾದ - tungwek - Kalenjin Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

3.2/5★. 𓀠 6