Mi Nda Bo Shi - Indian jwona tu - Wiem�� Gbalam�� Gadangbe Gusii?
Daabi 1 2 3 4 5 Yoo

3/5★. 𓀠 0