Mi Nda Bo Shi - Dutch tiina taane - Wiem�� Gbalam�� Gadangbe Gusii?
Daabi 1 2 3 4 5 Yoo

3/5★. 𓀠 0