Waad Mahadsan Tahay - sus - Qaamuus Somali Schweizerdeutsch?
Maya 1 2 3 4 5 Haye

3/5★. 𓀠 0