Me Da Wo Ase - ��sse - Kasasua Akan Schweizerdeutsch?
Ooho 1 2 3 4 5 Yoo

3/5★. 𓀠 0