ధన్యవాదాలు - waamɔkɛmuɔ tsɔne - Gadangbe Telugu నిఘంటువు?
లేదు 1 2 3 4 5 అవును

2.2/5★. 𓀠 44