நன்றி - nɔ nyɔ nɔ - Gadangbe Tamil சொல்லகராதி?
இல்லை 1 2 3 4 5 ஆம்

2.2/5★. 𓀠 46