நன்றி - hewalɛkpakpanamɔ yibaamɔ - Gadangbe Tamil சொல்லகராதி?
இல்லை 1 2 3 4 5 ஆம்

2.3/5★. 𓀠 58