Askiringina - na'e turanko'en - Kitawu Nasaraye Kanuri Fula?
Shi Adi Dawun Bawo 1 2 3 4 5 Aa

3.3/5★. 𓀠 12