Mwɛ Wo - dimkare - Ese-Awɔle Guan Fula?
Daabi 1 2 3 4 5 Yeeye

3.3/5★. 𓀠 12