Mwɛ Wo - Ajoa - Ese-Awɔle Guan English?
Daabi 1 2 3 4 5 Yeeye

2.7/5★. 𓀠 45