Waad Mahadsan Tahay - kpeɛrɛ - Qaamuus Somali Dagara?
Maya 1 2 3 4 5 Haye

2.0/5★. 𓀠 8