ಧನ್ಯವಾದ - tee - Dagara Kannada ನಿಘಂಟು?
ಇಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಹೌದು

2.0/5★. 𓀠 8