Merci - riek - Luwo French Dictionnaire?
Non 1 2 3 4 5 Oui

5.0/5★. 𓀠 4