ధన్యవాదాలు - Bambara - Bambara Telugu నిఘంటువు?
లేదు 1 2 3 4 5 అవును

1.0/5★. 𓀠 1